Първа копка “Изграждане на академичен информационен център към Тракийски университет Стара Загора“

В 13 часа ще се проведе начална пресконференция и официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности по проект № BG16RFOP001-3.003-0014-C01 “Изграждане на академичен информационен център към Тракийски университет Стара Загора“. Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“. Финансирането е чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и е на стойност 4 178 347.22 лв., от които:

Европейско съфинансиране (ЕФРР): 2 550 000.00  лв.

Национално съфинансиране: 450 000.00 лв.

Съфинансиране от Тракийски университет: 1 178 347.22 лв.

Срокът на изпълнение е 24 месеца и стартира на 01.09.2020 год.

На събитието ще присъстват членове на академичната общност и представители на централната и местна изпълнителна власт.

Кметът на общ. Стара Загора Живко Тодоров ще присъства на „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности по проект “Изграждане на академичен информационен център към Тракийски университет Стара Загора“.

 

Първа копка “Изграждане на академичен информационен център към Тракийски университет Стара Загора“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>