Обявиха конкурс за управител на общинската фирма „Автобусни и тролейбусни превози“

До 17:00 часа на 21 октомври се приемат документите на кандидатите за поста управител на „Тролейбусни и автобусни превози“ в Стара Загора.

Те трябва да имат завършено висше образование и трудов стаж минимум 5 години, от които 3 години на ръководна длъжност, да са в трудоспособна възраст, неосъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления, освен ако са реабилитирани.

Допуснатите до участие в конкурса кандидати трябва да разработят и представят програма за развитието и дейността на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД Стара Загора за тригодишен период на управление.

Конкурсът ще се проведе на два етапа-проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и представяне на разработената програма от кандидатите и провеждане на събеседване с тях.

Протоколът на комисията за допуснатите кандидати до конкурса, както дата, място и час на провеждане на втория етап на конкурса, ще се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора на 23 октомври.

Документи се приемат в Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ 107, Информационен център – Деловодство, в запечатан плик с надпис, трите имена на кандидата и дружеството, за което кандидатства.

Решение за откриване на процедурата за провеждане на конкурс за управител на общинското превозваческо дружество, бе взето на септемврийската сесия на Общинския съвет в Стара Загора.

Тогава бе избрана и Комисия от заседатели по избора, в която са включени Иван Христов Чолакoв, Методи Динев Пенчев, Стефан Анков Георгиев, Стефан Веселинов Духтев,  Димитър Здравков Чорбаджиев,  Мирослав Генчев Райков и Янко Георгиев Янков.

Обявиха конкурс за управител на общинската фирма „Автобусни и тролейбусни превози“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>