Отдават Колодрума безвъзмездно за още 10 години, ще разрушат ли единствената колоездачна писта в Стара Загора?

Отдават Колодрума за безвъзмездно ползване за масималния срок от 10 години на СНЦ „Спортен клуб Спорт за всички“. Предложението е под точка 10 от дневния ред на предстоящото юнско заседание на Общински съвет Стара Загора. Има ли гаранция в бъдещите инвестиционни намерения за запазване на пистата за колоездене в уникалното за страната спортно съоръжение? Повече по темата…

 

На сесията в четвъртък общинските съветници ще гласуват за предоставяне за безмъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост на СНЦ „Спортен клуб за всички“.

ПК по законност предлага имотът да се предостави за три години, като задължително условие в договора да бъде вписано, че ползвателят няма право да разрушава построения имот, да се ползва по предназначение и да не се извършват никакви фактически промени на инфраструктурата.

Две ПК обаче – по спорт и общинска собственост предлагат безвъзмездно отдаване на Колодрума за 10 години, което е и максималния срок.

Какви са заявените намерения на ползвателя? Защо точката влиза в дневния ред без да е налична техническа експертиза на съществуващата писта и има ли гаранция, че ползвателят няма да унищожи единствената в Града на липите професионално изградена писта за колоездачи?

 

14 години ползвател на общинското съоръжение е общинският съветник и адвокат Дамян Георгиев. Същият е заявил пред Комисията по общинска собственост в Общинския съвет, че няма да участва в обсъждането и гласуването на предложението поради конфликт на интереси.

 

Ресорният зам. кмет по стопанска политика Красимира Чахова призна, че няма към момента изготвена техническа експертиза на пистата в Колодрума, но всички инвестиционни намерения ще бъдат заявени в отдел Общинска собственост, преди да бъдат изпълнени. ТВ ЗАГОРА разговаря и с председателя на ПК по спорт Тихомир Трифонов. На въпрос, ще се запази ли съществуващата колоездачна писта с виражите, Трифонов изрази съмнения, защото била много стара. Идеята била да се изгради нова – 4,5 метра широка за различни спортове.

Тихомир Трифонов отказа да коментира и да ни запознае дали в предшестващите договори за стопанисване на Колодрума от СНЦ „Спорт за всички“ е имало ангажимент за реновиране на колоездачната писта с виражите.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>