Онлайн предварителни изпити и онлайн приключване на академичната година в ТрУ

Разговор с доц. Нели Грозева – зам. ректор по учебната част в Тракийски университет Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>