Лечебни заведения в област Стара Загора, извършващи рентгенова образна диагностика

Във връзка с питане на журналиста от ТВ ЗАГОРА Велизара Цонева към директора на РЗИ д-р Станимир Станков, днес на страницата на регионалната здравна инспекция бяха публикувани местата, където се извършва рентгенова образна диагностика в област Стара Загора.

Информация за лечебните заведения в област Стара Загора, извършващи рентгенова образна диагностика:

Лечебни заведения за болнична помощ :
„УМБАЛ Проф.д-р Ст.Киркович” АД гр. Стара Загора
„МБАЛ Д-р Хр.Стамболски” ЕООД гр.Казанлък
„МБАЛ-Чирпан” ЕООД гр. Чирпан
„МБАЛ д-р Д.Чакмаков” ЕООД гр.Раднево
„МБАЛ” ЕАД гр. Гълъбово
„МБАЛ НИАМЕД” ООД гр. Стара Загора
„МБАЛ Тракия” ЕООД гр. Стара Загора
„МБАЛ MK Св.Ив.Рилски” ЕООД клон Стара Загора
„КОЦ-Ст.Загора” ЕООД гр. Стара Загора
„СБАЛПФЗ-Ст.Загора” ЕООД гр. Стара Загора
„СБНАЛ Св.Лазар” ЕООД гр. Стара Загора
„СБР-НК” ЕАД филиал Павел Баня

Лечебни заведения за извънболнична помощ:
„Медицински център Казанлък“ ООД гр. Казанлък
„ДКЦ – Поликлиника Казанлък“ ЕООД гр. Казанлък
„Медицински център Павел баня“ ЕООД гр. Казанлък
„Медицински център – професор д-р Стоян Киркович“ ЕООД гр. Стара Загора
„Медицински център – Медицински комплекс Берое“ ЕООД гр. Стара Загора
„Диагностично-консултативен център I – Стара Загора“ ЕООД гр. Стара Загора
„ТДКЦ“ ЕООД гр.Бургас – клон Стара Загора
„ДКЦ Ритъм ТР” ООД гр. Стара Загора
„Медицински център Чирпан“ ООД гр. Чирпан
„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – д-р Р.Йовчев“ ООД гр. Раднево
„Ахилес – 2000 – Медико-диагностична лаборатория“ ООД гр. Стара Загора
Медицински център“ЕСКУЛАП – В“ ЕООД гр. Казанлък
„Медицински център Ниамед“ ЕООД гр. Стара Загора
„Медицински център Трета поликлиника“ ЕООД гр. Стара Загора

 

Лечебни заведения в област Стара Загора, извършващи рентгенова образна диагностика

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>