Тракийски университет – нови политики в търсене на качество на образование и студенти. Разговор с доц. Ани Златева

Тракийски университет – нови политики в търсене на качество на образование и студенти. Разговор с доц. Ани Златева – Гл. секретар на ТрУ

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>