Кръстовища с отделна фаза пешеходци, част от проект Модернизация на транспорта – Петък на живо

Разговор с Бояна Делева – началник отдел „Транспорт“ на Община Стара Загора и Атанас Пашов – началник отдел „Административно и информационно обслужване“ на Община Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>