ЕВРОПА ДИРЕКТНО 14 01 2020 – предаване на ТВ ЗАГОРА

В Европа директно ще видите:

ЕС трябва да се ангажира с нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. на Конференцията на ООН по изменение на климата, заявява Парламентът.

Какви са климатичните цели на ЕС?

Какво предизвикват протестите, водени от младежите?

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>