От утре електронната платформа „Моята еОбщина“  преустановява дейността си

Нови въпроси, сигнали и предложения няма да се публикуват и изпраща към институциите, респективно няма да бъдат видими и обработвани от тях.
Още със зараждането си през 2013, идеята за допълнителен комуникационен  канал между граждани и институции бе посрещната с изключителен интерес, който допълнително подхрани надеждата и вярата ни, че обществото ни е узряло за бърз, лесно достъпен и градивен диалог. Но с течение на времето, по ред причини, ентусиазмът на Община Стара Загора затихна, отговорите и последващите действия по сигнали, въпроси и предложения все повече закъсняваха, станаха все по-кратки и неясни.

Екипът ни беше поставен в позиция да отговаря на множество имейли от недоволни потребители, чиито отговори на публикации бяха забавяни далеч отвъд законно допустимите срокове. Правехме всевъзможни опити да провокираме отговорните лица в Община Стара Загора да реагират адекватно и своевременно, но за жалост реакциите, когато ги имаше, бяха по-скоро инцидентни и отново се връщахме в същата позиция.

В резултат на това, към този момент в платформата има над 80 активни (неприкючени) и просрочени публикации, някои от които с над 450 календарни дни закъснения, подадени още през 2018 година. Видно от приложената инфографиката е тенденциозното просрочване на публикациите от 2017 година насам, което достига своя пик през миналата година. От графиката се вижда също намаляване на броя просрочени публикации за 2019 година, но причината за това се крие не в по-доброто спазване на срокове, а в намалелия брой входящи публикации, поради създалото се недоверие у потребителите.  Считаме това за недопустимо и в абсолютен разрез с идеята, целта и визията на платформата.

Водени от горното, екипът на „Моята еОбщина“ взехме нелекото решение да прекратим меморандума за сътрудничество с Община Стара Загора. Поради това, че над 90% от входящите публикации са насочени към общинска администрация, преценихме, че ресурсът, нужен за управлението и администрирането на платформата за останалите институции, включени в нея е неоправдан, което налага изцяло прекратяване на дейността.

Благодарим на г-н Живко Тодоров за съвместната работа, че припозна Платформата като инструмент за качествена и прозрачна комуникация с гражданите и заради усилията му да се пребори с вътрешната съпротива на администрацията срещу подобен тип комуникация.

Благодарим и на г-жа Павлина Делчева, която като омбудсман на града подкрепи платформата и работи успешно с гражданите чрез нея до края на мандата си.

Благодарим също на ЕВН-БългарияВиК Стара ЗагораОбществения посредник и Районен съд – Стара Загора за това, че повярваха във възможностите на Платформата.

Не на последно място, благодарим на всички потребители за активната гражданска позиция и за адекватното използване на този алтернативен комуникационен канал!
Надяваме се някой ден да се срещнем отново, в една по-добра и благоприятна за обществото ни среда!!

Екипът на „Моята еОбщина“

 

От утре електронната платформа „Моята еОбщина“ преустановява дейността си

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>