Модернизират Станционната градина за 4 млн. лева

Общинският съвет, с пълно мнозинство, осигури устойчивост на проект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“ в Стара Загора“.  Проектът е на стойност 4 млн. лева, които са безвъзмездно финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Целта му е създаване на естетична градска жизнена среда, допринасяща за по-високо качество на живот и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции. Проектът е на стойност 4 млн. лева, които са безвъзмездно финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

От думите на ресорния зам.-кмет на Стара Загора Йордан Николов стана ясно, че се работи и по подобряване на сигурността на гражданите, с оглед сигналите за набези в тъмната част на денонощието в парка към момента. Проектът „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“ включва:

– Реорганизация и изцяло подновяване на алейната мрежа. Подчертаване на главната ос – север – юг за връзка с Централна гара.
– Оформяне на паркови зони наситени със спортни функции, монтиране на съвременни спортни съоръжения. Изграждане на велопарк с велоатракции, площадка за ролери и скейтборд.
Запазване и консервиране на съществуващата растителност. Направена е фитосанитарна оценка, в която са посочени състоянието на съществуващата растителност и мерките за тяхното възстановяване. Новопроектираната растителност е представена в приложената подробна дендрологична ведомост.
– Проектиране на детски площадки в крак със съвременните тенденции. Въжени съоръжения съчетаващи разнообразни функции.
– Проектиране и изграждане на нова наземна обществена тоалетна, съобразена с изискванията за достъпна среда.
– Паркова мебел с модерна, съвременна визия.
-Изграждане на сух фонтан.

„Станционната градина” е създадена през периода 1898 -1912 год. на площ от 52 928 кв.м. Централната алея е композиционна ос на градината. Тя се явява продължение на втората по значимост улица в Стара Загора – „Митрополит Методий Кусев”. В южна посока тя завършва в гаровия площад. В градината е изграден градски стадион за колоездене, който бе даден на концесия през 2007 година от Общински съвет и се стопанисва от настоящия общински съветник Дамян Георгиев.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>