Излагат 40 творби на Васил Маринов в Стара Загора

На 16 октомври 2019 г. от 18.00 часа в западната зала на Художествена галерия
Стара Загора ще бъде представена изложбата „Васил Маринов 1879-1943“. Та е
посветена на 140 годишнината от рождението на художника. В експозицията са
включени 40 негови живописни платна и рисунки от различни периоди.
Със своето творчество и организационни умения Васил Маринов е основна
фигура в художествения живот на Стара Загора през първите четири
десетилетия на 20-ти век. Той е обединителният център на почти всички
дейности, свързани с изобразителното изкуство. Заедно с Антон Митов, Георги
Евстатиев и Атанас Михов слагат началото на бъдещата градска картинна
галерия. Под негово влияние започват творческия си път редица от бъдещите
известни художници от региона. И ако за творческата активност на града по
онова време се говори и пише много, то в основата е Васил Маринов. За разлика
от редица свои съвременници и колеги, които са родени в Стара Загора и търсят
признание в столицата, той остава тук и е основен организатор на всички
прояви. Творчеството му е богато и органично свързано с проявите на
Дружеството на южнобългарските художници. Ранните му произведения са
посветени на сюжети от войните, а тези след 1917 г. – на битовия жанр и
пейзажа.
В творческата биография на Васил Маринов има десетки участия в колективни
изложби в Стара Загора, Пловдив, София и т.н. Организирал е седем
самостоятелни експозиции. През пролетта на 1943 г. подрежда най-
представителната си персонална изложба в София. Няколко месеца по-късно,
бягайки от бомбардировките на столицата, заминава за Пирдоп, където на 2
август внезапно умира.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>