Представиха туристическите възможности на Стара Загора на национален форум

Възможностите, които има Стара Загора като туристическа дестинация, бяха
представени по време на Седма работна среща между бизнеса и местната власт под мотото
„Сътрудничеството между обществения и частния сектор – платформа за устойчиво
туристическо развитие“. Организатор на проявата бе Асоциация на българските туроператори
и туристическите агенти, а домакин Община Чепеларе.
Над 100 бяха участниците във форума – общини, сред които София, Пловдив, Габрово,
Казанлък, както и представители на туристически агенции. Заедно дискутираха модерното
развитие, перспективите пред различните типове туризъм – винен и спортен, тенденциите в
дигиталния маркетинг и други. Обсъдени бяха и ролите и отговорностите на държавата,
местната власт и туристическия бранш при изграждането на висококачествен и конкурентен
туристически продукт.
Представителите на Община Стара Загора подариха на участниците в работната среща
новите туристически карти за района.

Представиха туристическите възможности на Стара Загора на национален форум

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>