ЕВРОПА ДИРЕКТНО 25 06 2019

Енергиен съюз: Комисията призова държавите членки да заложат по-амбициозни цели в своите планове за изпълнение на Парижкото споразумение.

Комисията публикува своята оценка на проектоплановете на държавите членки за постигане на целите на ЕС в рамките на Енергийния съюз, и в частност договорените цели на ЕС за енергетиката и климата за 2030 година.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>