20.06.2019г. Сутрин с нас 2 част. Инж. Евгени Станчев: У нас изпадаме в провинциален възторг от чуждите инвеститори, българските не са интересни

инж. Евгени Станчев, прокурист на „Енергоремонт- Гълъбово“ АД

Категория: СУТРИН С НАС
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>