Стара Загора е домакин на национално ученическо състезание

На 27.06.2019 г. от 09.00 ч в парк „Пети октомври” в Стара Загора ще се проведе
Националния етап на ХVІІ-то ученическо състезание „Защита при бедствия,
пожари и извънредни ситуации” – 2019.
Представителни отбори от всички области ще премерят сили като демонстрират
знания, умения, съобразителност и бързина за действия при земетресение,
наводнение, пожари, химическа авария и оказване на първа до лекарска помощ.
Инициативата е част от Националния календар за извънучилищни дейности на
Министерството на образованието и науката за учебната 2018/2019 г.
Организатор на проявата е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението”–МВР и Национален дворец на децата – МОН, в партньорство с
Община Стара Загора и Български червен кръст – Стара Загора. Целите на
състезанието са да се проверят нивото на придобитите от учениците знания и
навици за действие при природни бедствия, пожари и промишлени аварии през
основния курс на обучение в училище, да възпитава състезателите в чувство на
другарска взаимопомощ и работа в екип при възникване на кризисни ситуации,
да популяризира обучението за действие при извънредни ситуации.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>