Пресконференция на общинска администрация Стара Загора

Пресконференция на общинска администрация Стара Загора – 14 май 2019

Участват:

Йордан Николов – зам. кмет Община Стара Загора

Иванка Сотирова – зам. кмет Община Стара Загора

инж. Янчо Калоянов – зам. кмет Община Стара Загора

Красимира Чахова – зам. кмет Община Стара Загора

Делян Иванов – Секретар Община Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>