Изграждане на нов квартал в Стара Загора и проекти през 2019 – Сутрин с нас

Изграждане на нов квартал в Стара Загора – Сутрин с нас – разговор за строителство, градоустройство и проекти в областния град. Гости – Виктория Грозева – Гл. архитект Община Стара Загора и арх. Иван Иванов – предс. на Съюза на архитектите – Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>