Община Чирпан вече с Бюджет 2019

Четвъртият опит за приемането на Бюджет 2019 на Община Чирпан се оказа успешен. Бюджетът бе приет с 11 гласа за, и 8 против. Това се случи на редовното заседание на общинските съветници. Подробностите:

 
На 22 април се проведе заседание на Общинския съвет. 1. Приет беше бюджетът на община Чирпан за 2019 г. Четвъртият опит се оказа успешен. Гласуване: „за“ – 11; „против“ -8; „въздържал се“ – 0. Проектът за решение бе подкрепен от БСП (7 съветници) и групата на Донев (4 съветници). Против бяха ГЕРБ (5 съветници) и ДПС (3 съветници). Отсъстваха Рафаел Вели (ДПС) и Росен Иванов (независим). След гласуването тримата съветници от ДПС напуснаха заседанието.
Одобрена беше средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Дадено беше предварително съгласие за обект „Проект за изменение на ПУП – Парцеларен план на довеждащ път до ПСОВ в имот в землището на Чирпан.
Отменено беше решение № 496/28.03.2019 г. на Общинския съвет. На заседанието си, проведено на 28 март, Общинският съвет прие решение № 496, с което се пое дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан”. Със своя заповед областният управител върна цитираното решение за ново обсъждане от Общинския съвет. В заповедта се изтъкват мотиви за незаконосъобразността на горепосоченото решение. Твърди се, че съгласно разпоредбата на Закона за общинския дълг кметът на общината оповестява проект, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Счита се, че, при липса на доказателства в докладната записка за проведено обществено обсъждане, такова не е осъществено.
Дадено беше съгласие за поставяне на християнски кръст в Зетьово. В деловодството на общината е получено предложение от Иван Ганев, кмет на село Зетьово, с което се иска от Общинския съвет да даде своето положително становище за поставянето на кръст – паметник в селото. В подкрепа на идеята са събрани 731 подписа от жители на Зетьово. Осигурен е частен имот, собственост на Васил Костов и Велика Попова. Има издадена виза за проектиране на обекта. Изготвено е конструктивно становище за изпълнението на обекта и е осигурено и финансирането му, като от общината няма да се изискват финансови ресурси.

Община Чирпан вече с Бюджет 2019

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>