Форум на тема „Киберсигурност и фалшиви новини“

Технологиите на века. Виртуалната реалност в реалния свят. Перспективи за развитие на технологичния сектор в региона

Проф. д-р, д-р инж., д-р. х. к. Живка Овчарова, директор на Изследователския институт по информатика на Технологичен Институт Карлсруе (КИТ) и ръководител на Института по информациоен мениждмънт в инжерството на КИТ

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>