Пресконференция по повод стартирането на проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори в гр. Чирпан“ , финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>