Металик АД приключи успешно реализацията на проект  „Добри и безопасни условия на труд“

 

Старозагорското предприятие Металик АД, специализирано в проектиране, производство, ремонт, поддръжка и монтаж на едрогабаритни корпусни детайли, метални конструкции, металургично, енергетично и минно оборудване, приключи успешно реализацията на проект „Добри и безопасни условия на труд“. Проектът се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, приоритетни оси „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“.

Проектът е насочен към всички заети лица в предприятието и цели да бъде подобрена работната среда, като се изградят удобни кътове за отдих, хранене и почивка. Освен това с цел повишаване безопасността на условията на труд чрез проекта бяха осигурени професионални работни облекла за работниците.

Днес на територията на производствената база на „Металик“ АД в Стара Загора са изградени 5 къта за хранене и краткотраен отдих и почивка. Работниците вече ги ползват по време на технологичните почивки и обедното прекъсване на работа.

Заводът осигурява на обяд топла храна на работниците и служителите си, но има и такива, които предпочитат да се хранят с домашно приготвена храна, за които нямаше достатъчно добре оборудвани места за хранене. С построяването на новите кътове за отдих този проблем е решен. Работниците ги ползват с удоволствие, особено когато имат нужда от почивка, а метеорологичните условия навън са лоши.

Ръководството на Металик АД е убедено, че с така реализирания проект ще се подобри качеството на работа и производителността на целевата група от 450 работници. Очакваните резултати по проекта са съобразени с основните цели на Европейската стратегия по заетостта – създаване на устойчива заетост, качество на работната сила, осигуряваща висока степен на включване.

Закупеното специално работно облекло и лични предпазни средства е в размер на 140 000 лв., от които 28 000 лв. собствено финансиране. Разходите за закупуване, оборудване и обзавеждане на кътовете за хранене и отдих са в размчер на 35 000 лв., от които 7 000 лв. собствен принос. Реализацията на проекта продължи 9 месеца.

 

 

Металик АД приключи успешно реализацията на проект „Добри и безопасни условия на труд“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>