Земеделски институт – Стара Загора

Земеделски институт – Стара Загора е разположен в Централна Южна България, на 8 км югоизточно от Стара Загора. Началото си води от Депото за добитък край Стара Загора, създадено през 1898 г.  Наследник е на първия институт по животновъдство, създаден с указ на цар Борис ІІІ от 16.02.1942 г.  Смело можем да твърдим, че тук е поставено началото на животновъдната наука в България.В своята вековна история Институтът и неговите сътрудници имат значителни научни и обществени приноси в областта на породообразуването и поддържането на генетичната структура в областта на говедовъдството, овцевъдството и птицевъдството. Резултат от дейността и усилията на научния колектив в ЗИ е създаването и усъвършенстването на Българското кафяво, Черношарено говедо, Тракийската тънкорунна и Синтетична млечна породи овце, за които Институтът е собственик на сертификати.
Научен колектив от Земеделски институт   разработи и внедри   още през 1990 г система за оценка генетичната стойност на кравите и биците от националната популация по продуктивните и линейно-описателни признаци, съобразно методичните постижения в страните с развито говедовъдство. Благодарение на това получените развъдни оценки у нас са съпоставими с тези от страните с развито животновъдство. От 1996 г. България е член на INTERBULL и ICAR със значителен принос на научните сътрудници от Института.
Земеделски институт е обособен като резерват за съхранение и подобряване на българските говеда, овце, зайци и птици, като целта е чрез прилагането на съвременни методи на селекция да бъде генериран нов потенциал за ефективно генетично структуриране на популациите.
В Института се съхраняват стада от породите говеда – Българско кафяво, Българско черношарено и Симентал, както и от породите овце – Ил дьо франс,  Шароле, Тракийска тънкорунна и Местна старозагорска.Основната дейност на Института е съхраняване на генофонда на породи говеда, овце и птици. През тежките години на преходния период единствен в страната запази своите стада от говеда, овце и птици. Независимо от трудностите колективът съхрани и поддържа единственото до 2003 г. месодайно стадо в България от породата Ил дьо франс.  През 2003 г. за първи път у нас бяха внесени животни от породата Мутон Шароле от Франция.
В Земеделски институт  през 2002 г се постави началото на промишленото отглеждане на зайци бройлерен тип с вноса от Италия на 600 майко от породите Бял новозеландски и Калифорнийски . В процес на създаване са изходни линии кокошки от трите продуктивни направления – яйценосно, бройлерно и общоползвателно, както и изходни линии за получаване на бройлерни пуйчета.
Отглежданите в Земеделски институт елитни животни говеда, овце, птици и зайци послужиха за създаването на стотици частни стопанства на територията на цялата страна.  Само тук фермерите могат да  получат необходимата им помощ по отношение проектирането, строителството и реконструкцията на  наличния сграден фонд.Земеделски институт  разработва   научни проекти за производство на качествена продукция от животновъдството, съобразно изискванията на ЕС и за подпомагане на селскостопанските производители в областта на говедовъдството, овцевъдството, птицевъдството и поливното земеделие.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>