Акцентите от предстоящата майска сесия

На предстоящата общинска сесия съветниците ще решават дали да приемат промени в правилника за организацията и дейността си. Правилникът е приет преди две години. Предстои смяната на имената на 868 местности. Очаква се съветниците да дадат съгласие за заместване в дълг на Търговската гимназия към бившите собственици на реституираната сграда.
Дали Общината да поеме дълг към бившите собственици на част от сградата на Търговската гимназия ще решават съветниците на сесията си на 31 май. Става въпрос за сключено споразумение от ръководството на гимназията за обещение на собствениците, което не е изпълнено. На заседанието си съветниците приемат промени в правилника си, приет преди две години. В дневния ред е включена и точка за приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Стара Загора за 2017 година. Ще бъде разгледано и предложението за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Общината.
Съветниците ще трябва да гласуват промяната на турско- арабските имената на 868 местности, изготвена от временна комисия към Общинския съвет.
Очаква се и утвърждаването на продажба на шест общински жилища и няколко урегулирани поземлени имота както и друга общинска собственост.
Съветниците ще приемат годишните финансови отчети за 2017 година на общинските търговски дружества.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>