Ж. Тодоров: Общината има финансов ресурс за осигуряване на видеонаблюдение в детските градини

Нека родители и обществените съвети към всяка детска градина решат дали искат видеонаблюдение. Това е мнението на кмета Живко Тодоров по повод дебата с проявите на насилие в детски заведения. При желание от тяхна страна, община Стара Загора има финансовия ресурс за това, заяви Тодоров.

 

След проведената преди дни среща между община, директори на детски градини и граждани, бе решено до понеделник да бъде направена анкета сред родителите дали биха желали да бъдат поставени камери за наблюдение в детските градини.

Според нормативните уредби обаче, за целта трябва да има изричното писмено съгласие на родителите на всяко дете, както и на работещите в детските заведения.

В община Стара Загора общинските детски градини са 27 на брой, в 13 от тях има външно видеонаблюдение.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>