Кризисният център на „Самаряни“ вече 14 години помага на жертви на домашно насилие

Кризисният център „Самарянска къща“, управляван от Сдружение „Самаряни“навърши 14 години . За този период 647 души са настанени в Кризисния център , като 375 от тях са деца – 346 заради домашно насилие и 29 заради трафик.
Една от най-ранните и основни програми, по които“Самаряни“ развива своята дейност, е Програма “Закрила и подкрепа на жертви на насилие”. Тя обхваща изпълнението на общо 18 различни проекта. Кризисният център е разкрит през 2004 г. и продължава да е най-големият функциониращ център в южна България – сега с капацитет от 15 места.
В Спасителния център се настаняват пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца. Изпаднали в състояние на силен стрес, след преживяно насилие, останали без подслон, доходи, жените и децата им получават напълно безплатно необходимата им психо-социална помощ и професионална подкрепа в процеса на възстановяването им.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>