В Община дискутираха демографското развитие

Промяната на негативните тенденции в демографското развитие на България обсъдиха в Община Стара Загора представители на различни институции свързани . В дискусията се включиха зам.-кметът Иванка Сотирова, зам.-областният управител Петя Чакърова, директори на професионални гимназии, представители на АРИР, Областна служба „Земеделие“, Клуб на работодателя, Търговско-промишлена палата. Българска стопанска камара, Бюрото по труда и др.
ВИДЕО
Модератор на срещата бе Сезгин Бекир, докторант към Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките (БАН).
„Темата, която ще обсъждаме, е важна и интересна. Дано се преборим с демографската криза, колкото и трудно да е това“, каза при откриване на срещата Иванка Сотирова, зам.-кмет на Община Стара Загора.
Сезгин Бекир обяви, че с Постановление на Министерски съвет от 8 декември 2016 г. на БАН и на министъра на труда и социалната политика е възложено да предложат мерки за преодоляване на демографската криза в България.
През 2018 г. предстои актуализиране на Националната стратегия за демографско развитие. От БАН ще предложат обширен доклад за преодоляване на демографската криза в България. Той ще е свързан с конкретни мерки за промяна на негативните тенденции в демографското развитие по отношение на ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина: раждаемост, смъртност, (вътрешни/външни) миграции.
Ще бъдат предложени и сценарии за развитието на населението в средносрочна перспектива с акцент върху измененията в числеността на работната сила; мерки за оптимизиране на демографското възпроизводство, които са основани на изготвените научни анализи и прогнози, засягащи демографското състояние и прогнозираните развойни тенденции в страната.
По думите на Сезгин Бекир при анализа се е стигнало до обособяването на проблематични групи. Те са свързани с младата работна сила, която включва младежи между 16 и 34 години, разделени в две категории – с по-високо образование и с основно или по-ниско образование, както и в две възрастови групи от 16 до 24 години и от 24 до 34 години.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>