Нумизматична изложба в РИМ – Стара Загора представя нови разкрития за готите и Берое

Нумизматична изложба бе открита днес в РИМ – Стара Загора. Изложбата предстaвя най-новите научни постижения, свързани с изследванията за готите и Берое. Изложени са монети, денари и антониани от средата на III-ти век, открити в околностите на областта.За пръв път се показват части от 5 съкровища с монети, денари и антониани от
средата на III-ти век, открити в околностите на старозагорските села Свобода,
Сладък кладенец, Михайлово, Самуилово, Братя Даскалови и Казанка. На
територията на Августа Траяна/Берое са открити общо 15 монетни съкровища,
чието местонамиране маркира пътищата на готските нашествия в Тракия в средата
на III-ти век.
Според монетните находки се предполага, че готите са нападнали Тракия
преминавайки през Прохода на Републиката в Стара планина и след това са
преминали през Новозагорския проход в Средна гора. След опустошенията
покрай Берое и във Филипопол са се изтеглили през прохода Пъстрово –
Средногорово в Средна гора и след това през Шипченския проход в Стара планина
са се отправили към Абритус.
Акцент в изложбата е фотокопие на ценен палимпсест, подарен в XVI-ти век на
Виенската национална библиотека, в който е споменат Берое с нови данни за
събитията от 250 г. В манускрипта се споменава за построяване на укрепление с
отбранителна цел край Берое. Възможно е това да е укреплението при с. Землен,
за което има данни, че е ползвано и през IV-ти век за отбрана от готите, считат
специалистите от РИМ – Стара Загора.
Текстът на палимпсеста е идентифициран с труда на Дексип от Атина „Скитика”.
Публикуван е от д-р Яна Грускова от Братиславския университет, сътрудник в
Австрийската академия на науките и Гунтер Мартин (университета в Цюрих).
Внимание в изложбата е отделено и на Аспар, алано-готски благородник, отличен
с най-високите византийски военни отличия, който е имал резиденция в Берое. За
спасяването на Берое от хуните, градската управа му издига бронзова статуя, от
която е запазен мраморният постамент под нея (сега експониран в музея в Стара
Загора).

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>