Обсъдиха участието на бизнеса и публичната администрация в зелените обществени поръчки в Стара Загора в рамките на проекта GPP4Growth

В залата на Търговско – промишлена палата в Стара Загора днес бяха обсъдени факторите, които засягат участието на бизнеса в зелените обществени поръчки; реализирани вече такива практики; случаите на
активно използване на зелени критерии в обществените поръчки от
администрацията и полезният опит от осем други страни в Европа.
Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) е партньор
по проект „GPP4Growth – Зелени обществени поръчки за регионален растеж чрез
ефективно използване на ресурсите”, финансиран по програма “INTERREG
EUROPE”. Водещ партньор е Университетът в Патра, Гърция. Проектът включва и
девет партньора от девет страни-членки на ЕС
Основната цел на проекта GPP4Growth е да подобри капацитета на местните
власти и институциите за внедряването на политики, които водят до ефективно
използване на ресурсите и популяризират еко-иновациите и „зеления” растеж чрез
ефективното прилагане на зелени обществени поръчки. Проектът цели да бъдат
увеличени със 7% броят на компаниите в регионите от партньорския консорциум,
които вземат под внимание екосъобразните фактори и правят разходи в тази
насока при производството на стоки, извършването на доставки и предоставянето
на услуги.Идентифицираните заинтересовани страни по проекта са представители на
местните и регионалните власти, бизнеса и организации, работещи за подобряване
на опазването на природата чрез ефективно използване на ресурсите и екологични
иновации.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>