МЕ стартира проверки на енергийни предприятия за готовността им да осигурят студен резерв

Със заповед на министъра на енергетиката Теменужка Петкова експерти от Министерството на енергетиката и „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД ще проверят готовността на енергийни предприятия за осигуряване на студен резерв. В периода от 1-ви до 10-ти ноември ще бъдат извършени проверки на място в централите, които имат сключен договор с ЕСО ЕАД за предоставяне на разполагаема електрическа мощност (така наречения „студен резерв“). Допълнително ще се извършат проверки и за спазване изискванията на наредбата за резерви от горива на централите, които работят с основно гориво въглища. Съгласно Закона за енергетиката топлоелектрическите централи са длъжни да поддържат резерви от горива в количество, което да гарантира надеждно и продължително производство на електроенергия.

На 2-ри ноември, четвъртък, Петкова ще провери готовността за осигуряване на „студен резерв“ в „Ей и Ес-3С Марица Изток I” ЕАД от 10 часа; в 11.30 часа енергийният министър ще извърши проверка в ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД.

МЕ стартира проверки на енергийни предприятия за готовността им да осигурят студен резерв

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>