5,9 % е безработицата в област Стара Загора за месец април по данни на Бюрото по труда. Регистрираните безработни са 8655. Средната стойност на безработицата за страната е 7,6 %
По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец април в Бюрата по труда на област Стара Загора регистрираните безработни са 8655, а равнището на безработица е 5,9 при 7,6 стойност на показателя за страната. Спрямо предходния месец равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни – с 239 души. Този показател по области е както следва: с най-ниско ниво е София – град /2.3%/, следвани от Габрово/4,8%/, Варна/5.0%/, Бургас /5,4%/ и на пето място с 5,9% са две области – Пловдив и Стара Загора. С най-високо ниво на безработица все така е област Видин/18,1%/, следват Враца/15,5%/ и Монтана /16%/.
Равнището на безработица по общини в област Стара Загора е както следва: С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – /3,2%/, следвана от Казанлък /3,6%, /, Павел Баня /6,7%/, Раднево6,8%, Гълъбово/7,3%/, Опан /9,2%/, а с най-високо – община Николаево/54,1%/, Братя Даскалови/46,1/, Гурково/26,3%/, Мъглиж – /15,9%/, Чирпан – /15,3%/.
Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец април също намаляват. Общият им брой достигна 2526 – с 133 лица по-малко от м. март. Равнището на безработица е 3,2 на сто и намалява спрямо предходния март с 0,2 процентни пункта.
В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1439 (56,96 на сто). Сравнението с предходния март показва незначинелно намаление. Нараства относителният дял на жените специалисти – 59,06 от всички специалисти при 43,8 на сто през март. Все така намаляват безработните в младежка възраст (298 през април, 317 през месец март,).

Безработицата в област Стара Загора отново намалява

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>