Избират нов председател на Общинския съвет в Стара Загора

Нов председател на Общинския съвет в Стара Загора ще бъде избран на заседанието на местния парламент на 27 април. Причината е, че досегашният председател Емил Христов става депутат.
Точките за освобождаването на досегашния и за избора на нов председател са оповестени в материалите за предстоящата сесия.
Изборът ще се проведе с тайно гласуване. Първо ще бъде избрана комисия от пет общински съветника, един от които председател.
Ще бъде дадена думата на общински съветници за предложение за кандидати. След това се дават 10 минути за изготвяне на бюлетините и се пристъпва към гласуване.
Изборът ще се проведе в зала 2 на администрацията. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.
Новоизбраният председател встъпва в правомощията си веднага след обявяване на резултатите от гласуването и води заседанието по предварително приетия дневен ред.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>