ЕВРОПА ДИРЕКТНО – 4 предаване – 28.02

В четвъртото издание на предаването „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ на телевизия „ЗАГОРА“ ще видите:

Темата за Плана за инвестиции, по-популярен като Плана Юнкер.

Европейският фонд за стратегически инвестиции, чрез който се предоставя гаранция от ЕС за мобилизиране на частни инвестиции.

Европейският портал за инвестиционни проекти, чрез които инвестиционните проекти достигат реалната икономика благодарение на техническа помощ и популяризиране на възможностите за инвестиране. Премахване на регулаторните пречки пред инвестициите, както на национално, така и на европейско равнище.

Европейската инвестиционна банка одобри 176 инфраструктурни проекта за финансиране в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Тези проекти представляват финансиране в размер на 22,4 милиарда евро.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>