Международна среща „Добри практики и приемственост“

В Стара Загора се проведе Международна среща за лидери предприемачи „Добри практики и приемственост“, организирана от Превантивно-информационния център по зависимости, в партньорство с НПО „Академия на успеха” – Стара Загора.
В срещата участваха младежки работници от 12 държави. Сред тях са Франция, Гърция, Италия, Испания, Хърватия, Кипър.
През периода 18-25 февруари те преминаха обучителен курс по проект „Лаборатория за лидери предприемачи“, осъществяван от сдружение „Академия на успеха“ .

В срещата за лидери предприемачи участваха и представители на неправителствения сектор в Стара Загора. И още за идеята на форума – споделяне на опит и добри практики, така че младежките работници, които са активни в сферата на младежката работа на местно, национално и европейско ниво, завръщайки се в родните си страни, да спомогнат за разпространение на видяното и наученото тук и за мотивиране на млади предприемачи лидери в техните местни общности.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>