Възможност за енергийна ефективност на големи предприятия дава проект на Министерството на икономиката

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 представи процедурата „Повишаване на енергийната ефективност в големите предприятия“. Проявата е в рамките на информационна кампания, организирана от Министерството на икономиката по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Главна дирекция „ Европейски фондове конкурентоспособност“ е управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020. В Стара Загора експерти представиха Приоритетна ос 3 „ Енергийна и ресурсна ефективност“
Става дума за енергийна ефективност, свързана с производствените процеси в големите предприятия
от сектор Индустрия- „Добивна промишленост“,“Преработваща промишленост“, „Проидводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ или „Строителство“.Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за всеки проект е 500 000 лева, а максималният е 2 500 000
Кандидатите могат да задават допълни въпроси във връзка с документацията по процедурата до три седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения само по електронен път на електронна поща enerdgy_large@mi.govetnement.bg

Категория: БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>