Из историята на лозаро-винарска кооперация „Лоза“…

Историята на лозарството в Стара Загора е свързана с кооперация „Лоза“. Ретро обиколката ни в миналото е посветена на днешния Трифон Зарезан. Ще ви срещнем с основателя на лозаро-винарска кооперация „Лоза“ Колю Лисичев. Той е роден на 22 октомври 1888 година в Стара Загора.
След като завършва специалност „Пипиниерство“ и се завръща в Стара Загора през 1908 година, Лисичев постепенно се утвърждава като изявен специалист в областта на лозарството, овощарството и озеленяването. Последователно работи за подобряването на отглежданите гроздови сортове в Старозагорско и други райони в страната. Участва в конгреси, пътува из Европа, за да достави така модерните за времето американски лози.
Сред документите, които се съхраняват в старозагорския архив е и Устав на кооперация „Лоза“. Отпечатан е през 1940 година.
Една от целите е : „Да обедини производителите лозари от района си с цел за обща продажба и преработка на добитото от лозята им грозде в натурални вина, ракии и други произведения като търси пазар и на гроздето и произведенията от него вътре и вън в страната.“
Освен документа, който доказва как са произвеждали и продавали по онова време, има и други, свързани с образованието на лозарите и винарите. Такъв е, например, почетни диплом, издаден през септември 1912 година.
В наши дни дипломи са нужни и за настоящите лозари и винари. Единствено такива не се изискват за консуматорите на питиетата. Така че….. Наздраве!

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>