Близо 10 500 нарушения

10 488 нарушения са констатирали от Инспекцията по труда ,отчетоха от институцията на пресконференция.

5204 са свързани със здравословните и безопасни условия на труд. Обикновено касаят обученията и инструктажа на работещите. 5254 са нарушенията, свързани с трудовите правоотношения.

Съставени са 42 акта за установени административни нарушения. 29 са нарушенията по Закона за трудовата миграция и трудова мобилност.
Трудовите инспектори са проверили три сигнала за работа в студени помещения. Сигналите са подадени от служители на производствени предприятия.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>