Опасност от ледени висулки

Ледени висулки дебнат от високо на оживени места в Стара Загора. Оказва се, че на вид безобидните и красиви зимни образувания могат да бъдат и опасни и е необходимо тези, които наистина създават предпоставки за инциденти да бъдат премахнати.
Кой носи ангажимент за почистването и отстраняването им е регламентирано в Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора.
При констатиране на такива ледени образувания собствениците на имоти се предупреждават, а ако висулките не бъдат премахнати, е предвидена глоба.
Санкцията, която е регламентирана съгласно Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора е до 2000 лв.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>