Разширяването на ротарианското движение в Стара Загора е факт

На 04.10.2016 г. в навечерието на празника на Стара Загора се проведе първата официална организационна сбирка на нов Ротари клуб в града на липите. Председателят на организационната среща ПДГ Атанас Атанасов запозна присъстващите с писмото на ДГ на Дистрикт 2482 България Димитър Димитров от 29.09.2016 год за създаване на втори Ротари клуб в град Стара Загора .Той определи основните принципи ,които трябва да се спазват при подготовката за чартиране на новия клуб и обърна сериозно внимание на обучението на новите членове .

Поканите за членство до момента са потвърдили 33  старозагорци – представители на различни професионални сфери на дейност .

Новият Ротари клуб в Стара Загора ще следва безусловно

идеите и принципите на Ротари Интернешънъл, ще отстоява традициите и ще разгръща богатия потенциал на ротарианската идея за безкористна служба, за мир и разбирателство по света.

 

Разширяването на ротарианското движение в Стара Загора е факт

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>