По-малко безработни в региона

Преобладава тенденцията на намаляване на безработицата в региона през август, сочат данните на Агенцията по заетостта.

В Област Стара Загора равнището на безработица е 6, 5 % или с 1, 5 % по-ниско от показателите за страната.

За отчетния период са обявени 454 работни места, от тях 415 – на първичния пазар и 39 по програми за заетост и обучения. Сред програмите, по които се осигурява заетост са „Старт в кариерата“ и „Асистенти за хора с увреждания“.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>