Изграждат комплекс за социални дейности

Областният управител инж. Георги Ранов и кметът на Мъглиж Господин Господинов подписаха днес договор за безвъзмездно прехвърляне на имоти, частна държавна собственост, на Община Мъглиж.

В договора са включени 4 имота с обща площ от 50 дка, които се намират в с. Ягода. Това са сгради на бившето ТВУ „Тодор Самодумов”. Повечето от тях са строени в периода 1938-1940 г. и са почти разрушени, защото не се стопанисват от години.
В бюджета на Община Мъглиж за следващата година ще бъдат предвидени средства за събарянето на част от сградите. На мястото на бившето ТВУ се предвижда да бъде изграден комплекс за социални дейности и да се обособят терени за спорт и отдих, обясни кметът Господин Господинов.
Кметът благодари за съдействието за прехвърлянето на имотите, а областния управител изрази увереност, че Община Мъглиж ще бъде добър стопанин и ще реализира успешно проектите върху новопридобитата си собственост.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>