От 15 август започва прием на документи за финансова подкрепа за асистирана репродукция

На 15 август, от 9.00 часа, в зала 216, в Община Стара Загора започва прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески  начала. Нужната документация ще се приема всеки работен ден от 9.00 часа до 12.30 часа, а крайният срок е 21 септември, 12.30 часа.

Финансовата помощ, предвидена в общинския бюджет, за двойки и семейства с репродуктивни проблеми, може да бъде получена един път годишно, в рамките на текущата година, при условие, че кандидатите не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура.

Двойките трябва да отговарят на следните критерии:

а/ да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на  Община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата на това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;

б/ кандидатите да са семейни двойки  или във фактическо съжителство;

в/ кандидатите да нямат парични задължения към Държавата;

г/ кандидатите да нямат парични задължения към Община Стара Загора – проверката се извършва служебно;

д/ да са със непрекъснати здравно – осигурителни права;

е/ да не са поставени под запрещение;

ж/ да не са криминално проявени лица;

з/ да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим   единствено   с   методите   на   АРТ   и   по-конкретно   IVF   или   ICSI.

Условията са записани в Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция  на съпрузи и лица, живеещи на съпружески  начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Стара  Загора.

За кандидатстване са нeобходими следните документи (образци, на които има публикувани в сайта на Община Стара Загора, секция Обявления на Общински съвет)

1.      Заявление по образец ( Приложение 1);

2.      Копие от лична карта;

3.      Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация  от партньорите при фактическо съжителство ( Приложение 2);

4.      Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство ( Приложение 3);

5.      Декларации от съпрузите и лицата, живеещи на съпружески  начала, че не са поставени под запрещение (Приложение 4);

6.      Свидетелство за съдимост;

7.      Удостоверения от ТД на НАП:

–                     за наличието или липса на задължения към Държавата;

–                     за непрекъснати здравноосигурителни права;

8.      Удостоверение от банка за банкова сметка и титуляра, на който ще се преведе сумата;

9.      Медицинска документация ( Приложение 5).

Телефон за допълнителна информация:  042/614-696.

От 15 август започва прием на документи за финансова подкрепа за асистирана репродукция

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>