Нови изисквания за бензиностанциите

31 декември е крайният срок всички бензиностанции да бъдат оборудвани със система, съответстваща на Етап 2 на улавянето на бензинови пари. Това е посочено в специална Наредба.
След крайният срок, от Регионалната инспекция по околната среда и водите ще започнат да извършват контрол. На територията на Старозагорска област има около 130 бензиностанции.
Ако бензиностанциите не са изпълнили определените изисквания, подлежат на санкции.
Друга приложима мярка е принудително – административна. Предвижда се спиране на бензиноколонки чрез пломбиране до тяхното привеждане в съответствие.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>