Още един ученик е нужен за паралелката по китайски език

Още едно дете е необходимо за паралелката с интензивно изучаване на китайски език  в СОУ „Максим Горки“ . В нея като профилиращи предмети освен китайски език, от девети клас се изучава като втори чужд език английски, а от единадесети клас -трети чужд език – руски.

СОУ „Максим Горки“ е най-старата езикова гимназия в Стара Загора, позната като Руската гимназия. Ежегодно училището осъществява прием след завършен VІІ-и клас, с профил „Чуждоезиков“;, интензивно изучаване на руски, английски, испански. От кога е обучението по китайски език?
Учебниците за VІІІ и следващите класове по китайски език са безплатни. Учениците се обучават от двама учители с китайска националност.
Гимназията е едно от четирите учебни заведения в страната, в които се извършва обучение по китайски език. Изучаването на езика дава възможност на учениците да участват в конкурси и състезания, които носят стипендии и осигуряват възможност за пътуване за езикова практика в Китай. Те могат да участват и в обмен с ученици от руския град Санкт Петербург, които интензивно изучават китайски език, уточняват от училището.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>