„Мини Марица-изток” ЕАД изпълнява 100% от заявките на топлоелектрическите централи

12 014 791 тона въглища са добити в „Мини Марица-изток” ЕАД за първите шест месеца на 2016 г. Това представлява 93% от предвидения за полугодието план за добив и изпълнява 100% от заявките от топлоелектрическите централи в комплекс „Марица Изток”. Разкритите, транспортирани и насипани количества земна маса от началото на годината са 42 867 410 куб. м., с което са изпълнени 104% от разчетите. Най-много въглища –  6 678 214 тона са подадени към държавната ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД. Малко над 2 милиона тона въглища е потреблението на ТЕЦ „Контур Глобал Марица изток 3” АД, толкова са и количествата доставени на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово ”. Доставените  въглища на “Брикел” ЕАД са 1 137 198 тона.

През първото полугодие на 2016 г. започна преустройството на участък „Добив” на рудник „Трояново-3” за подаване на въглища към ТЕЦ „Марица-изток 2” ЕАД, с цел осигуряване на сигурността на доставките на най-голямата държавна топлоелектрическа централа.

 

„Мини Марица-изток” ЕАД изпълнява 100% от заявките на топлоелектрическите централи

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>