Проекти на Аграрен факултет при ТрУ

До края на 2017 година може да бъде изградена първата градска ферма в нашата страна в Тракийския университет. Това ще се случи, ако бъде одобрен проект по Програма „Морско дело и Рибарство 2014-2020“ .

Пилотният проект е създаден по швейцарски модел от научен екип от осем специалисти , които са работили съвместно с техни колеги от Университета по приложни науки в Цюрих, съобщи проф. Йордан Стайков, ръководител на катедра „Биология и аквакултура“ на Аграрния факултет.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>