Откриха Регионалния център за управление на отпадъци

Модерният и снабден с високотехнологични съоръжения Регионален център за управление на отпадъците, втори по големина в България, беше открит с тържествена церемония и водосвет.

Лентата прерязаха премиерът Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, областният управител на област Стара Загора Георги Ранов и кметове на общини от региона.
В регионалния център край Ракитница ще се приемат за третиране неопасни твърди битови отпадъци от всички общини в областта и от община Твърдица.
Екоминистърът акцентира на факта, че системата на новото депо е изградена така, че да отговаря на всички съвременни изисквания, като се опазват не само почвите
В експлоатацията на обектите от Регионалната система ще бъдат заети 64 лица, от които 32 ще обслужват Регионалния център за управление на отпадъците Стара Загора.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>