Международният младежки център в Стара Загора организира кръгла маса на тема „По пътя на успеха“. Инициативата е част от дългосрочна кампания, целяща активиране и мотивиране на младите хора да се образоват, да следват целите си, да се учат да успяват.

 

Младежите от целевата група на  центъра  имаха възможността да се  срещнат с енергични, деловити и успяващи млади хора, представители на бизнеса и науката, които активно участват в развитието на икономиката и търговията в града. Младите предприемачи Ангел Филипов, Калоян Върляков, Евгени Лишев, Димитър Ангелов,  Цветан Захариев, Тихомир Рачев и Радостин Танев представиха пред младежите формулата на успеха от тяхната позиция  за професионалното, бизнес и личностното израстване.

 

Основната цел на инициативата бе мотивиране на младежите да учат, да се образоват, да си поставят цели и да ги постигат. В рамките на срещата бяха дискутирани темите за младежкото предприемачество, личностното развитие и проблемите, които срещат младите бизнесмени по пътя към успеха.

Международен младежки център организира кръгла маса „По пътя на успеха“

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>