Съдът: Няма дискриминация за такса „дете“

Няма дискриминация по случая такса „дете“ . Такова е накратко решението на Административния съд в Стара Загора. То е с дата 29 юни и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
Съдът отхвърля жалбата на Живка Александрова против решение на Комисията за защита от дискриминация като неоснователна.
По делото са приложени и приети като доказателства материалите, съдържащи се в образуваната преписка в Комисията за защита от дискриминация.
Според решението на съда между страните не е спорно, че жалбоподателката е посетила старозагорското заведение на 9 юни, миналата година около 19 часа.
Не се спори по факта, че обекта не разполага с място за детска игра или детски кът, който да е изграден в съответствие с Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
Безспорно е и обстоятелството, че в лист-меюто действително е отразено: „Заведение без площадка за игра! Не се допуска детска игра! При нарушение се таксува 50 % надценка над сметката /минимум 20 лв./”.
Не е установено при посещението на жалбоподателката да й е отказано обслужване, нито да е ограничаван достъпът на клиенти до предлаганата услуга, като причина за това да е именно наличието на детска игра на територията на туристическия обект.
Според съда не е доказана вероятността за дискриминация. Решението подлежи на обжалване пред ВАС.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>