Как ще изглежда продължението на новия парк?

Всички възрастови групи ще имат свое кътче в продължението на новия парк в Стара Загора, според идейния проект на фирмата, спечелила конкурса, обявен от общината. Това предвиждат обособените в него зони за спортни, обучителни и извънкласни дейности, православен храм, модерен парков павилион на поезията, декоративни кътове за отдих, воден акцент, катераческа стена, терени за луна парк, скейтпарк и стрийт фитнес. Те ще бъдат изградени на останалите 40 дка от бившите артилерийски казарми, прехвърлени на общината от Министерството на отбраната.

С решение на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров за класиране на участниците в открития конкурс за идеен проект най- висока комплексна оценка получи софийското дружеств, което е определено за изпълнител. Снощи се проведе обществено обсъждане на проекта.
Идейният проект представи архитект Моника Пенчева. С новия имот целия парк ще заеме обща площ около 130 декара. По-голяма част от дърветата ще бъдат запазени. Подземен паркинг е предвиден до многофункционалната зала, която ще бъде построена.
По време на обсъждането постъпиха различни предложения. Едно от тях е на общинския съветник Николай Диков,и е за изграждане на площадка за пътна безопасност, която имитира уличната мрежа, със съответната вертикална и хоризонтална маркировка.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>