Национален педагогически форум ще се проведе в Стара Загора

На 22 юни в Стара Загора ще се проведе 16-я Национален педагогически форум с международно участие на тема „Стратегии, политики, практики в условията на образователна реформа“. Събитието е организирано от Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет. Превенция на отпадане от училище чрез създаване на привлекателна образователна среда ще бъде една от темите на форума.
Дискусията е част от проекта „Съпричастните и подкрепящи учители – ключов фактор за качество и ефективност в образованието“. В него участват университети и институти от България, Румъния, Турция, Малта и Италия.

Преждевременното и ранно напускане на училище е сериозен проблем с комплексни причини, които варират в различните страни и региони. Повечето фактори са от широк спектър – семейни и лични причини, както и проблеми, свързани с училището или учителите. Голяма част от учениците са част от уязвима социална група – деца от бедни семейства или с ромски произход, както и деца със специални потребности.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>